Hiển thị một kết quả duy nhất

-40%
3,000,000320,000,000
-95%
2,960,000370,000,000