Hiển thị một kết quả duy nhất

-50%
18,000,00010,000,000,000
-36%
-48%
-42%
15,000,00018,500,000,000
-33%
19,000,0009,000,000,000