Hiển thị một kết quả duy nhất

-50%
18,000,00010,000,000,000
-33%
19,000,0009,000,000,000