Hiển thị một kết quả duy nhất

-95%
2,960,000370,000,000
-96%
56,160,0001,404,000,000